Цэс

Төсөлт хөтөлбөрүүд

Зусланд амарч хөгжлийн хөтөлбөрт оролцож буй хүүхдүүд хувь хүний чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 5 чиглэлийн 40 гаруй төсөлтт хөтөлбөрөөс өөрийн сонирхолоор сонгон өөрийн оролцоотой хамрагдана.