Цэс

Чадавхижуулах сургалт

Оюуны өмчийн тухай хуулиар баталгаажсан Найрамдал цогцолборын хөгжлийн хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх, захиалгат сургалтыг зохион байгуулах

  • Оюуны өмчийн тухай хуулиар баталгаажсан Найрамдал цогцолборын хөгжлийн хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх, захиалгат сургалтыг зохион байгуулах