Цэс

Найрамдал экипаж

Тус цогцолбор нь өсвөр залуу үеийг нийгмийн харилцааны үнэт баялаг, үндэсний ёс заншлаас суралцуулах, хөгжлийг дэмжих, тэдний амарч хөгжих эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд залуучуудад чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран жилдээ 3-аас доошгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. 2023 онд цогцолборын 45 жилийн ойн хүрээнд Оюутан , залуучуудад зориулсан ээлж зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  • Тус цогцолбор нь өсвөр залуу үеийг нийгмийн харилцааны үнэт баялаг, үндэсний ёс заншлаас суралцуулах, хөгжлийг дэмжих, тэдний амарч хөгжих эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх, чанартай хүртээмжтэй үйлчилгээг хүргэх зорилгын хүрээнд залуучуудад чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран жилдээ 3-аас доошгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. 2023 онд цогцолборын 45 жилийн ойн хүрээнд Оюутан , залуучуудад зориулсан ээлж зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.