Цэс

Хурал, зөвлөгөөн уулзалт

Тус цогцолбор нь албан байгууллага, баг, хамт олны сургалт семинарыг хөгжлийн хөтөлбөртэй хослуулан зохион байгуулдаг.

Хараацай театр нь 625 хүний суудалтай бөгөөд 70-80 хүний багтаамжтай сургалтын бага танхимтай. Орчин үеийн техник хэрэгсэл, тайзны гэрлээр тоноглогдсон тус театрыг театрын зориулалтаас гадна диско заал болгон ашигладаг ба бизнес, соёл урлаг, бүхий л салбарын үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд тохирон хувирах чадвартай танхим юм.

Хөгжил мэдээллийн хотхон

Тус ордонд амрагч хүүхдүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр явагдахаас гадна 15-60 хүний сургалт зохион байгуулагдах боломжтой сургалтын 10 гаруй танхимтай.

  • Тус ордонд амрагч хүүхдүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр явагдахаас гадна 15-60 хүний сургалт зохион байгуулагдах боломжтой сургалтын 10 гаруй танхимтай.