10-р ээлжинд Дархан-Уул аймаг 9-р сургууль Улаанбаатар хотын Кинг Кидс сургуулийн 320 хүүхэд амарч байна.