Олон улсын сургалт семинар

blog-1

Олон улсын сургалт семинар

Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагын сургалт, семинар ОУХНЦ дээр хоёр хоногийн турш үргэлжлэн амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү сургалт семинар нь 300 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй томоохон арга хэмжээ болж буй билээ.