2018 ОНД ХҮҮХЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХУВААРЬ

blog-1

2018 ОНД ХҮҮХЭД ХҮЛЭЭН АВАХ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХУВААРЬ

 

БАТЛАВ. ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ                          О.ДОРЖСҮРЭН

 

 

 

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН "НАЙРАМДАЛ" ЦОГЦОЛБОРЫН                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2018  ОНД ХҮҮХЭД ХҮЛЭЭН АВАХ

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХУВААРЬ

 

Ээлжийн дугаар

Үргэлжлэх хугацаа

Хоног

Анги

Хүүхдийн тоо

Ээлжийн нэр

1

01.05-01.08

3

1-6 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

2

01.08-01.11

3

1-12 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

3

01.12-01.17

5

1-12 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

4

01.17-01.22

5

6-12 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

5

01.25-01.28

3

6-12 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

6

02.21-02.26

5

1- 8 анги

240

ГХБНХолбооны захиалгат ээлж

7

02.28-03.03

4

1-12 анги

240

Campus life захиалгат ээлж

8

03.03-03.06

3

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

9

03.07-03.12

5

6-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

10

03.14-03.19

3

3-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

11

03.20-03.23

3

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

12

03.23-03.28

5

6-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

13

03.30-04.02

3

1-8 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

1

 

01.10-03.30

 

20

 

1-12 анги

 

4500

Өдрийн амрагч ,анги хамт олны захиалгат ээлж

14

04.02-04.05

3

1-12 анги

240

Сурагчдын улирлын амралтын ээлж

15

04.06-04.09

3

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

16

04.09-04.12

3

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

17

04.14-04.17

3

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

18

04.17-04.22

5

1-12 анги

140

Анги хамт олны захиалгат ээлж

19

04.23-04.28

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж  

20

04.30-05.05

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

21

05.17-05.19

2

1-12 анги

150

Зуслангийн ажилтнуудын олон улсын сургалт

22

05,25-05.30

5

 

240

 

2

04.01-05.30

22

1-12 анги

9480

Өдрийн амрагч, анги хамт олны захиалгат ээлж

22

06.02-06.09

7

1-6 анги

580

Бага нас сурагчдын ээлж

23

06.09-06.16

7

1-5 анги

580

Улаанзагалмайн чуулган, бага дунд насны ээлж

24

06.16-06.23

7

1-5 анги

580

Бага, дунд нас сурагчдын ээлж

25

06.24-07.01

7

5-8 анги

580

Дунд нас сурагчдын ээлж

26

07.01-07.10

9

6-8 анги

580

Дунд нас  сурагчдын ээлж

27

07.15-07.25

10

1-11 анги

580

Дунд ахлах нас ,олон улсын ээлж

28

07.25-08.01

7

1-11 анги

580

Дунд ахлах нас сурагчдын ээлж

29

08.02-08.12

10

6-11 анги

580

Ахлах нас, сурагчдын ээлж

30

08.13-08.20

7

8-11 анги

580

Бага, дунд , ахлах нас сурагчдын ээлж

31

08.20-08.25

5

6-11 анги

350

Бага, дунд , ахлах нас сурагчдын ээлж

32

09.05-09.10

5

6-12 анги

480

Анги хамт олны захиалгат ээлж

33

09.22-09.27

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

34

09.29-10.04

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

35

10.06-10.11

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

36

10.14-10.19

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

37

10.21-10.26

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

38

10.30-11.04

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

39

11.06-11.10

4

1-12 анги

240

“Хүүхэд насанд хүргэдэг галт тэрэг” тусгай ээлж

40

11.10-11.13

3

1-12 анги

240

Улирлын амралт

41

11.13-11.16

3

1-12 анги

240

Улирлын амралт

42

11.17-11.23

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

43

11.25 -11.30

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

44

12.01 -12.06

5

1-12 анги

240

Анги хамт олны захиалгат ээлж

45

12.06-12.11

5

3-12 анги

240

Аймаг орон нутгийн захиалгат ээлж

3

 

09.19-12.11

18

1-12 анги

7500

Өдрийн амрагч ,анги хамт олны захиалгат ээлж

4

 

12.20-12.26

7

1-12 анги

4000

Шинэ жилийн хөтөлбөрт арга хэмжээ

Үндсэн ээлж

 

14020

 

Өдрийн амрагч

25480

 

 

Нийт

39500

 

 

 

 

                                 Төлөвлөсөн:

                                                   Маркетингийн менежер                               М.Нарангэрэл